Engineering

Mechanische studie

Vooraleer men mechanische constructies vervaardigd, worden deze berekend. In deze berekeningen maakt men onderscheid tussen verschillende belastingsgevallen, specifieke bestekken en eisen van de eindklant, gewenste en alternatieve materialen, opstellingsvormen,…

De constructies worden analytisch berekend of met behulp van een tekenprogramma (Autodesk Inventor Professional). Het tekenprogramma biedt de mogelijkheid de constructie te berekenen op sterkte na het aanbrengen van de verschillende randvoorwaarden die optreden. Het programma heeft o.a. de mogelijkheid de optredende spanningen, drukken, doorbuigingen,… te berekenen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zullen er verschillende aspecten berekend worden.

De figuren geven de verschillende elementen van een mechanische studie.

Met behulp van de nodige stuktekeningen kan men de constructies vervaardigen in het atelier.

De mechanische constructies worden indien nodig voorzien met de nodige aandrijvingen, zowel mechanisch, hydraulisch als elektrisch. Ook de aandrijvingen worden gedimensioneerd, rekening houdend met de randvoorwaarden die optreden bij de mechanische constructies.

Hydraulische studie

Analoog aan de mechanische studie worden de hydraulische units eerst gedimensioneerd en ontworpen in Autodesk Inventor Professional. Hierin worden de nodige componenten geplaatst volgens het hydraulische schema.

De gebruikte leidingen, pompen, ventielen,.. worden bepaald afhankelijk van het nodige debiet en de maximale vloeistofsnelheid.

De gebruikte filters en filtratiewaardes worden eveneens berekend en bepaald, dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van het toepassingsgebied en de gebruikte onderdelen.

Na de studie kan de hydraulische unit vervaardigd worden in het atelier met gebruik van de juiste componenten en materialen.

Naast het ontwerp van hydraulische unit worden ook hydraulische cilinders vervaardigd in de werkplaats. Deze cilinders worden eerst gedimensioneerd en berekend volgens de eisen van de klant. Na het vervaardigen van de hydraulische cilinders worden deze getest in het atelier.

Met behulp van het softwarepakket is er ook de mogelijkheid om een hydraulische studie uit te voeren van de stroming in leidingen. Zo kunnen de steunpunten en leidingen ontworpen worden.

Meer weten? Contacteer ons gerust telefonisch of via mail.

Contact